.
Penting

Sekiranya tuan/puan ingin menyumbang bahan tradisi rakyat di blog ini, sila email bahan tersebut ke penangfolklore@gmail.com.

Anda boleh menggunakan bahasa asal bahan tersebut dipertuturkan (Cina, Melayu, Tamil, Telegu dan sebagainya) tetapi mohon jasa baik tuan/puan untuk memberi penerangan mengenainya dalam bahasa Malaysia (sila lihat contoh dalam blog).

Sila tulis nama, umur dan juga lokasi anda (lihat contoh). Anda boleh memilih untuk dikenali dengan nama penuh/sebahagian nama anda ATAU dengan nama pena/samaran.

Kesudian anda semua menyumbang dengan sukarela untuk pengisian blog ini sangat-sangat dihargai. Dengan itu juga, adalah secara langsung para penyumbang telah membenarkan kami sama ada untuk menduplikasi, mencetak, mengedar, dan menyiarkan segala maklumat/data/gambar/video, dan rakaman untuk tujuan program ini.

Walau bagaimanapun, kesemua bahan sumbangan akan disunting sebelum dipaparkan di dalam blog ini. Sungguhpun demikian, penyuntingan hanya dilakukan terhadap ungkapan bahasa Melayunya dan pengemaskinian format. Dengan ini, segala isi kandungan kesemua sumbangan anda semua adalah kekal sebagaimana semasa disampaikan oleh para penyumbang. Selain itu, senikata kesemua lagu tradisi daripada semua bahasa dikekalkan tanpa sebarang suntingan. Hal ini dilakukan adalah untuk menjaga keaslian sumber bahan tradisi tersebut.

Segala sumbangan dan kerjasama yang diberikan amat kami hargai.
Sekian, terima kasih.
0 Responses

Post a Comment