Definisi Sastera/Tradisi Rakyat

Terdapat pelbagai definisi sastera atau tradisi rakyat. Walau bagaimanapun, untuk tujuan projek ini definisi berikut ialah definisi yang akan digunapakai.‘Sastera rakyat ialah seni dan budaya intangible sesebuah kelompok masyarakat dalam berbagai bentuk, mungkin bermula dengan lisan tetapi kemudian dipersembahkan secara audiovisual dan ditulis. Di dalam hal ini, sastera rakyat tidak semestinya di dalam media audio semata-mata. Ia boleh juga di dalam bentuk audiovisual. Selain itu, daripada segi genre dan kandungannya pula boleh di dalam bentuk manuskrip yang bertulis tangan. Oleh yang demikian, sastera rakyat perlu dilihat daripada segi bentuk, fungsi, dan transformasi (Hj. Sanib bin Hj. Said Jabatan Muzium Sarawak Said, H. b., Disember, 2007. Sastera Rakyat di Sarawak: Peranan Muzium Sarawak. Diakses: 15 Mac, 2010, Universiti MelayuMaya:http://malayuniversity.blogspot.com/2007/11/seminar-sejarah-di-Brunei Darussalam.html. 15 Mac 2010).


| edit post